V čem nejvíce chybují majitelé českých firem?

Nevěnují čas a energii rozvoji svých zaměstnanců.

Mají obavu, aby jejich zaměstnanci nepřerostli jejich firmu. Tady hrozí to, že pokud získáte kvalitního zaměstnance, který bude mít pocit, že u vás ve firmě neroste, tak vám odejde tam, kde naplní i otázku vzdělávání.

Neumí pracovat s rozvojem zaměstnanců.

Vnímají rozvoj zaměstnanců jako druhořadou záležitost. Bohužel ještě stále mnoho zaměstnavatelů rozvoj firmy v podobě společných workshopů a vzdělávací týmových programů vůbec neřeší.

Neradi a špatným způsobem své zaměstnance odměňují za jejich práci.

Tady chybí jasný cíl a směr každého jednotlivého zaměstnance ve firmě, který když splní a přesně ví co má dělat, protože, když cíl splní dostane za jeho dosažení odměnu. Tady je důležité kromě základního platu, který má nějakou konkrétní podobu, každého zaměstnance zacílit odměnou a tato odměna by se měla skládá z konkrétních splněných úkolů. Tento odměňovací systém se dá velmi krásně nastavit na každou pozici ve vaší firmě a nemusí se jednat o odměnu za něco mimořádného. Jedná se o odměnu za několik dílčích, pravidelných a včas plněných úkolů. Jakmile se podaří vydefinovat konkrétní úkoly, které potřebuje zaměstnavatel plnit včas a správně, toto se promění do cílové prémie, která se nastaví na určité období, tak a máte vyhráno. Nejen že zajistíte, že jste zaměstnanci vydefinoval jeho úkoly, ale krásně mu je odevzdáte odpovědností za ně a k tomu zacílíte odměnou. Když bude splněno, je odměněn, pokud nebude splněno, má smůlu. Zaměstnavatel tímto způsobem krásně odevzdá odpovědnost do rukou zaměstnance. Může po uplynutí období vyhodnotit plnění úkolů a odměnit a pokud se neplní nebo plní lehce nastavit na další období nové cíle za odměnu.

Dostatečně a pravidelně nevyhodnocují efektivitu a motivaci svých zaměstnanců.

Tady je důležité být systematičtí a nedávat toto vyhodnocení, které jste ve vaší firmě nastavili tzv. na vedlejší kole, nebo zapomínat vyhodnotit. Taková práce je k ničemu. Zaměstnanec se nesnaží, protože ví, že to stejně nikdo neřeší, vždy je nějaký důležitější důvod, kterým se vyhodnocení jeho práce přejde. Pokud jste majitelé firem a máte hodně práce, pověřte tímto úkolem kompetentního vedoucího, který nese odpovědnost za celý funkční systém včetně vyhodnocení a plánování na další období. Pokud budete důslední získáte skvěle sladěný orchestr, který bude přesně vědět co má dělat a za jakých podmínek.

Potřebujete pomoci s rozvojem vaší firmy?

Někteří majitelé firem ještě stále neplatí včas faktury.

Tady je velký problém, pokud majitelé firem neplatí faktury včas tak nemohou požadovat po svých zaměstnancích (obchodní úsek ) lepší výsledky. Placení dodavatelských faktur včas zajistí dodávky materiálu nebo služeb včas. Pokud jste na dodavatelích závislí. Pokud nezaplatíte včas tak nedostanete zboží nebo službu včas a ohrozíte váš byznys. Navíc si tvoříte špatné jméno. Pozdí úhrady faktur nebudují dobré jméno firmy

Strašákem každé firmy je stav kdy musí zaměstnanec lhát v zájmu firmy, ...

…nebo záměrně nebrat telefonní hovory, protože neví co má říct zákazníkovi ( který požaduje slíbenou dodávku své objednávky) nebo dodavateli ( který žádá uhradit fakturu po splatnosti). Tak toto je velká katastrofa, tady nefungují ani základní morální zásady, natož, aby se firma měla šanci rozvíjet. 

Nechávají soustavnou tvorbu obchodu na vedlejší koleji, nevěnují obchodní činnosti dostatečnou pozornost.

Řeší obchod , až je zle. To už bývá většinou pozdě. Toto se děje u firem, které jsou na trhu déle jak 15 roků, obchod je vázaný na 5 zákaznících z toho 2 jsou hlavní a tvoří firmě 80% tržby. Tady je situace velmi riziková. Pokud nebudujete aktivně klientelu nových zákazníků, kteří vám zajistí pravidelné odběry i v okamžiku výpadku 2 hlavních zákazníků, tak se stane, že jednoho dne nebudete mít žádnou práci a zastavíte provoz. Budování obchodu je v každé firmě samostatná disciplína a je potřeba ji nebrat na lehkou váhu. Pravidelně každý měsíc vyhodnocovat počet nových zákazníků, jakou cílovou skupinu oslovit a umět zajistit firmě nezávislost.

Závislost na dvou klíčových zákaznících firmě způsobí tlak a cenový diktát ze strany zákazníka.

Zákazník s vámi bude manipulovat  a bude vás tlačit do nízkých výrobních cen, které vám způsobí ztrátu a existenční potíže. Protože jste závislý na malém množství zákazníků nezbývá vám než vaši ztrátu strpět nebo vaši firmu zavřít. Ani jedna z variant není v pořádku, proto je třeba se rozvoji obchodu a hledání nových zákazníků věnovat každý týden. Nečekat, až bude zle. Když je zle, tak už nemáte čas ani energii se pověnovat hledáním zákazníků, máte co dělat sami se sebou.

Prodávat do ztráty, hlavně když je co dělat.

Tak tady jste ztraceni znovu. To se raději nechejte zaměstnat, než byste prodávali do ztráty. Největší průšvih je, když je firma ve ztrátě a zaměstnanci včetně majitelů si vyplácí odměny. Tak toto mi hlava nebere vůbec!!! V každé firmě je důležité mít spočítány náklady na provoz. Cenová kalkulace výrobku nebo služby potom musí být naceněna tak, aby generovala zisk. Zisk je důležité dobře plánovat na začátku roku, standartní zisk na konci roku by se měl ve výsledku pohybovat někde kolem 10%. Jak si firma stojí je dobré sledovat a vyhodnocovat minimálně kvartálně. Pokud do cenotvorby zasáhne jako letos velký náklad za energie nebo zdražování vstupních surovin je třeba nečekat a reagovat okamžitě. Okamžitě jednat se zákazníky o navýšení cen, nebo smlouvy , které vám generují ztrátu vypovědět. Pokud jste závislý na jednom nebo dvou klíčových zákaznících jde to velmi těžko, proto je důležité vždy myslet na budování obchodu ve vaší firmě.

Zdroj: unsplash.com

Nejsou důslední, neřeší pravidelné porady s klíčovými lidmi.

Tvrdí, že porady nemají rádi. Kdo má rád porady? Jen málo kdo. Porady nemají být dlouhé, mají být věcné a konstruktivní, ale pravidelné. Četnost porad si zvolte sami s klíčovými lidmi jednou měsíčně, když není mimořádný stav s jednotlivými úseky firmy doporučuji jednou týdně. Zhodnotit, probrat a naplánovat na další týden, zapsat a důsledně se vracet ke všemu co bylo dohodnuto. Buďte důslední, věcní a konstruktivní, pak máte šanci firmu postupnými kroky rozvinout. Je třeba disciplínu, vyplatí se.

Nezvyšují kvalitu nabízených výrobků nebo služeb.

Stále se najdou majitelé firem, kteří kvalitu výrobku nebo služby nevyhodnocují, nezvyšují, nesledují. To je taky špatně. Dnešní doba je o kvalitě výrobku nebo služby, kdo ji umí nabídnout a neustále na zvyšování pracovat , ten má vyhráno. kdo to nedělá, nemá žádnou vyšší přidanou hodnotu oproti konkurenci. Zákazník se obrátí tam kde je důvěra, která jde ruku v ruce s kvalitou.

Když si v průběhu roku neudělají žádný čas, aby osobně s každým zaměstnancem strávil pár minut svého času.

Čas strávený se zaměstnancem je z pohledu zaměstnance ceněný víc než peníze.

Velkou chybou majitele firmy je také to, že se rozhodne impulzivně a to co bylo dohodnuto včera dnes již neplatí, protože se tak rozhodl.

Svoje spontánní rozhodnutí s nikým neprojedná a už se děje. Impulzivní jednání není manažerské a nebude fungovat správně. V takové firmě se budou lidé cítit nejisti, protože nebudou mít jistotu co se stane zítra.

Obávají se navýšit ceny.

Nikdy nebyla lepší příležitost na zvýšení cen než je dnes. Za 27 let praxe v obchodu nepamatuji lepší zdůvodnění zdražit než dnes a kdo to neudělá dnes, neudělá to už nikdy a nikdy nevydělá. Tady bude lepší se nechat zaměstnat a mít klid sám na sebe a svoje zdraví.

Špatná nebo žádná komunikace ve firmách mezi kolegy= poloviční úspěch a negativní atmosféra ve firmě.

Největší problém v rozvoji firem je špatná nebo žádná komunikace mezi kolegy v práci. Vedení firmy by mělo správnou komunikaci jednotlivých úseků zařadit do každodenní péče o svoje zaměstnance. Největším propadákem je, že mají kolegové zakázáno se mezi sebou bavit a sdělovat si jakékoliv informace.  Takové rozhodnutí ze strany majitele způsobí pouze skutečnost, že se lidé nebudou bavit vůbec. Vytvoří to negativní atmosféru a místo toho, aby se lidé spojili a SPOLUPRACOVALI, naučili se týmovou spolupráci, tak se rozdělí. Nikdy se vedení firmy nepodaří dosáhnout lepších výsledků firmy tím, že bude lidem zakazovat spolu komunikovat. Nikdy firma tímto způsobem nedosáhne lepších výsledků, když majitel nebude vyžadovat spolupráci od služebně starších kolegů.

Komunikaci stylem toto není ve vaší náplni práce, starejte se o to co máte dělat, neřešte co dělat nemáte může fungovat, když máte stabilní tým, který je natolik vyladěný, že přesní ví co má kdo dělat, ale i tady je spolupráce důležitá.

V mé praxi jsem dosáhla se svým týmem nejlepších výsledků právě tehdy, když jsme komunikovali všichni dohromady a vzájemně se radili. Každý přišel s nějakým nápady, dali jsme hlavy dohromady a skvělý výsledek byl na světě. V takové atmosféře je radost pracovat, lidé se do práce těší. Dobrá a přátelská atmosféra v práci je základem pro skvělý rozvoj firmy v radosti a lásce k firmě.

Sprosté urážky majitele, křik na zaměstnance, žalování a donášení jsou už přežitkem a do správné firemní kultury rozhodně nepatří. Zaměstnanci se v takové firmě budou střídat a firma nikdy nedosáhne vyšších výsledků, pokud nerozšíří kvalitní tým spolupracujících kolegů.

Majitelé firem vyžadujte kvalitní komunikaci mezi kolegy na pracovišti ve vašem království. Podporujte, pečujte, vzdělávejte, veďte a motivujte k týmové a kvalitní spolupráci, hlavně trpělivě , krok za krokem. Pokud na to nemáte čas, nejměte si profesionála.

Doba se mění a nastává čas na kvalitu na všech úrovních, pokud neudržíme krok, tak zůstaneme opodál. Nezůstávejme opodál, naučme se kvalitě na všech úrovních a začněme u sebe. Přeji majitelům firem, aby osobní rozvoj vyžadovali nejen u sebe, ale i u svých zaměstnanců , jedině tak dojde k propojení všech úrovní vzdělávání, firemní kultury, výrobku nebo služby a v neposlední řadě toto vše doputuje k zákazníkovi, který když bude spokojený, tak vy budete s ním a vaši zaměstnanci taky. Setkávám se s firmami, které začínají klást důraz na vše co výše uvádím a to je moc dobře.

Nejtěžší je práce s lidmi a umění je uvědomění začít u sebe. Buďte přirození lídři, kterým stačí přirozená a laskavá autorita k tomu, aby vaše firma vzkvétala.

Sdílení:

Zeptej se svého mentora

Žij svoje sny. Mým posláním je rozvíjet jednotlivce
i pracovní týmy. Motivuji skálopevně rozhodnuté lidi
pro změny ve svém životě.

Posilovat duši a prožívat naplněný život  v rovnováze je stejně důležité, jako chodit do posilovny a trénovat krásné křivky fyzického těla.