Rádi byste řídili vaši firmu, ale nevíte jak na to?

Tvořte organizační řád vaší firmy.

Neřídíte svou firmu? Nevíte jak na to?

Žádný učený z nebe nespadl, vše se naučíme, když chceme. Není ostudou, že řídit firmu neumíme, na školách se nevyučuje, jen na kurzech, ale realita bývá mnohdy složitější, než nás učí kurzy. Cesta učení bývá zdlouhavá a dražší, když ji nastavujeme metodou pokus omyl. Pokud se začneme obracet na zkušenější trenéry, mentory, kouče s prokazatelnými výsledky v praxi, tak dojdeme k cíli ve větší lehkosti, levnější cestou a ještě získáme spolehlivého partnera v řízení vaší firmy, navíc nebudete na vše sami . Sdílená starost se stane poloviční a sdílená radost dvojnásobnou. Pravidlo ve dvou se to lépe táhne platí ve všech oblastech našeho života nebo víc hlav víc ví a k tomu nezaujatý a objektivní pohled zvenku bývá k nezaplacení.

Když píšu tvořte organizační řád vaší firmy, tak tím myslím, abyste si dali na jeho tvorbu čas. Věnujte se tvorbě organizačního řádu s dostatečnou péčí, dokud vám to nezapadne přesně do vaší firmy. Testujte svoje současné i potencionální vedoucí pracovníky, kde jsou jejich limity. S každým současným nebo budoucím vedoucím pracovníkem se pravidelně osobně setkávejte. Z počátku jednotlivě, postupem času, až sestavíte organizační řád, tak s celým týmem vedoucích pracovníků najednou. 

S každým z klíčových lidí mějte pravidelná osobní setkání, kde budete řešit plán na týden, na měsíc a na rok a vyhodnocovat, co se povedlo, nepovedlo a co vás čeká. Pokud v tom budete důslední a systematičtí, mnohé se posune rychleji. Pokud bude třeba více zatlačit tam, kde něco vázne, setkávejte se minimálně jednou do týdne. Postupem času můžete ve společných setkáních začít polevovat, když se věci dají do pohybu.

Tam, kde něco vázne, je potřeba zabrat, zatlačit, více směrovat, cílit a vyhodnocovat, tam jsou nutná častější setkávání. Pokud budete důslední a každý krok, který se podaří nebo nepodaří, vyhodnotíte, nastavíte jinak a lépe, tak začnete svou firmu více, lépe a rychleji tvořit.

Každou změnu, kterou budete zavádět je třeba se svými kolegy probrat, slyšet jejich názor a sdělit jim, od jakého termínu si přejete začít změny uvádět do praxe. Každá změna má své odpůrce i příznivce, je to práce navíc a to vždy bolí.
Každý úkol je třeba opatřit konkrétním termínem, do kdy má být hotov a vše řádně sepsat. Vyhnete se tak trapným výmluvám (dětí v mateřské školce) typu to nebylo řečeno a nikdo to po nás nechce. Dělat věci jinak a lépe a měnit zavedené, když toto tady přece 20 roků funguje a najednou se to chce jinak, fakt bolí. Vytrvejte a buďte trpěliví, důslední a systematičtí. Vaši podřízení musí vidět, že když něco splní lépe a rychleji, tak mohou dostat odměnu. Naučíte je pozitivnímu myšlení a pozitivnímu přístupu.

Potřebujete pomoci s rozvojem vaší firmy?

Pokud naopak nějaké zadání nesplní v termínu nebo vůbec, tak je dobré upozornit, že pokud nebude splněno ani do příště s konkrétním termínem, tak ho to bude stát 500,- Kč a tuto částku mu strhnout z prémiové složky. Získáte tím, respekt a příště bude hotovo pod to se podepíšu a když nebude, tak nezbyde než pracovníka nahradit jiným, který vás nebude brzdit, ale posunovat.

ANO 80% lidí v České republice je nastaveno způsobem myšlení TO NEJDE a stejné procento lidí je naštvaných na to, že musí ráno vstávat do práce, že je v zimě zima, v létě horko nebo že venku prší, na zdražování, politiku na, na, na všechno možné. Práce s lidmi je nejtěžší disciplínou, ale dá se zvládnout, když na to nejste sami a jste důslední a systematičtí. Pokud lidem nastavíte metodu cukru a biče v pozitivním slova smyslu, tak budou vědět na co si sáhnout když…. a co nedostanou když… 

Buďte laskaví, ale důslední. Každá výtka se dá sdělit laskavou formou. Příklad: Karle, zase si přišel pozdě do práce, nemáš hotovo co mělo termín ke splnění úkolu  včera a tak se dohodněme, že když neodevzdáš splněný úkol zítra, tak tě do bude stát 500,- Kč souhlasíš? Nemám už čas a prostor tady s tebou řešit neustále dokola, že není splněno v termínu co jsi slíbil splnit. Pokud ti něco soustavně brání plnit tvoje úkoly včas, tak mi řekni co je důvodem, co se děje a co bych měla ( měl) jako majitel vědět , že je špatně. Vše je řešitelné, když se o problému dovím, jsem majitel/ka. Pokud nenajde žádný důvod takový zaměstnanec tak nezbývá než plnit včas, pokud důvod najde a vy mu dáte možnost se vyjádřit, bránit, cokoli, abyste byli objektivní. Získáte mnoho a přesně budete vědět, jestli mlží nebo má nějaký objektivní důvod o kterém nevíte.
Ruku v ruce s efektivním řízením pracovníků jde také jejich odměňování, způsob odměňování popisuji v blogu pod názvem : Nejčastější chyby českým majitelů firem.

Pokud neřídíte firmu vy, ale pracovník, který se cítí energeticky silnější než vy, není vámi pověřený řízením firmy, ale vy vnímáte, že vedení přebírá, bez vašeho vědomí a vám jeho přílišná aktivita vadí, tak si s ním sedněte a nasměrujte ho tam kam patří. Tam kde se nachází jeho pracovní prostor, sdělte mu kde jeho pracovní prostor není, co od něho očekáváte a co už ne. Získáte tím větší rozhodovací schopnosti, neztratíte nic. Nestane se, že by tento člověk bez vašeho vědomí udělal špatné rozhodnutí. Rozhodnutí, které by nebylo v souladu s vámi a za vašimi zády. Neodkládejte osobní setkání s tímto tipem zaměstnance.

Stejně jako je dobré nedržet mezi svými zaměstnanci extrémně negativního člověka, takový zaměstnanec vám dokáže rozložit celou firmu během pár měsíců. Negativní zaměstnanec nebude hledat způsoby jak by to nebo ono mohlo jít vyřešit. Negativní zaměstnanec bude hledat způsoby jak to nebo ono nejde a co to zase vymýšlíte. Nakazí negativním myšlení pozitivně smýšlející pracovníky a veškerá vaše snaha bude marná. 

Všechny informace, které ve svých článcích popisuji jsou poctivě odžity ve firmách a  pochází z praktického života z pozice vedoucího pracovníka ve firmách. Jsem praktik, teoretické bláboly mne nikdy neuspokojovaly. Vše jsem si musela sama prožít a vyzkoušet v každodenním životě ve firmách, metodou pokus omyl.

Sdílení:

Zeptej se svého mentora

Žij svoje sny. Mým posláním je rozvíjet jednotlivce
i pracovní týmy. Motivuji skálopevně rozhodnuté lidi
pro změny ve svém životě.

Posilovat duši a prožívat naplněný život  v rovnováze je stejně důležité, jako chodit do posilovny a trénovat krásné křivky fyzického těla.