individuální

Trénink manažerských dovedností

Jak se stát dobrým manažerem? Vyžaduje to kombinaci dovedností, vlastností a osobního přístupu. Zde je 10 TIPŮ, KTERÉ VÁM MOHOU POMOCI:

Buďte schopni jasně komunikovat s vašimi týmy a jednotlivci. Poslouchání je klíčové stejně jako schopnost vyjádřit se srozumitelně a motivujícím způsobem.

Naučte se důvěřovat svým spolupracovníkům a delegovat úkoly podle jejich schopností. Delegování nejenže ulehčuje vaši zátěž, ale také posiluje důvěru a angažovanost členů týmu.
Vytvořte prostředí, kde se vaši spolupracovníci mohou rozvíjet a růst. Poskytujte jim zpětnou vazbu a nabízejte příležitosti k rozvoji jejich dovedností a kariérního postupu.
Buďte empatickými a porozumějte individuálním potřebám a perspektivám vašich spolupracovníků. Empatický přístup posiluje důvěru a loajalitu v týmu.
Buďte schopni efektivně a rychle rozhodovat se v nejistých situacích. Zvažujte dostupné informace, konzultujte s týmem a přijímejte rozhodnutí s důvěrou.
Buďte vzorem pro vaše týmy. Pracujte tvrdě, mějte vysoké standardy a dodržujte hodnoty, které chcete vidět ve svém týmu.
Buďte otevření změnám a schopni přizpůsobit se novým situacím a požadavkům. Flexibilita je klíčová pro úspěch v dynamickém pracovním prostředí.
Neustále se učte a rozvíjejte své vůdcovské schopnosti. Čtěte o vůdcovství, absolvujte kurzy a hledejte mentorství od zkušených manažerů. Buďte v týmu otevření pro možnost sdílení námětů na tipů na zlepšení pracovního prostředí.
Přijímejte zodpovědnost za výsledky vašeho týmu, bez ohledu na to, zda jsou pozitivní nebo negativní. Buďte ochotni přijmout vlastní chyby a poučte se z nich. Uměním je před týmem svou chybu přiznat a dokázat se za ni omluvit.
Podporujte a budujte silné týmové vztahy. Vytvářejte prostředí, ve kterém se vaši spolupracovníci cítí podporováni a respektováni, a kde mohou úspěšně spolupracovat na společných cílech.

Tyto tipy mohou sloužit jako základ pro rozvoj vašich manažerských dovedností, ale pamatujte, že skvělý manažer se stává především praxí a zkušenostmi. 

Buďte otevření učení a neustále se zlepšujte.

Na cestu být dobrým manažerem v praxi si přibalte od všeho trochu pokoru, odvahu, rozhodnost, nadhled, stabilní a pozitivní energii, radost, soucit a pochopení.

Mgr. Kateřina Růžičková

majitelka jazykové školy AQAP Plzeň, která byla s tréninkem manažerských dovedností spokojená

‚‚Díky spolupráci s paní Vítkovou jsem se naučila umění včasné komunikace se zaměstnanci, kdy a jakým správným způsobem komunikovat poctivý a upřímný feedback. Musela jsem se s některými zaměstnanci rozloučit, ale díky tomu se vytvořil prostor pro rozvoj stávajících zaměstnanců a otevřel se zároveň prostor pro nové zaměstnance.

Paní Vítkové patří moje upřímné poděkování a její služby mohu majitelům firem s čistým srdcem jen doporučit.‘‘

Špatný manažer

Špatný manažer může negativně ovlivnit pracovní prostředí a výkon týmu. Zde je 10 tipů, které by špatný manažer mohl ignorovat nebo nedodržovat a tím by mohl způsobit rozklad celého týmu a odchod kvalitních lidí:

  1. Nedostatečná komunikace: Nezajistí pravidelnou a jasnou komunikaci s členy týmu ohledně cílů, očekávání a zpětné vazby.
  2. Nedostatečné vedení: Neposkytne týmu jasný směr ani vedení, což může vést k nejistotě a zmatku.
  3. Neschopnost delegovat úkoly: Nekomunikuje úkoly a odpovědnosti efektivně, což může vést k přetížení některých členů týmu a podcenění schopností ostatních.
  4. Nedostatečná motivace: Neposkytne dostatečnou motivaci členům týmu, což může vést k nedostatku angažovanosti a nižší produktivitě.
  5. Nedostatečné podporování: Neposkytne podporu a zdroje potřebné pro úspěch členů týmu.
  6. Neschopnost naslouchat: Neposkytne členům týmu možnost sdělit své myšlenky, obavy a nápady, což může vést k nedostatku důvěry a spolupráce.
  7. Nedostatečná zpětná vazba: Neposkytne pravidelnou a konstruktivní zpětnou vazbu, což může vést k nedostatečnému rozvoji dovedností a zlepšení výkonu.
  8. Neschopnost řešit konflikty: Ignoruje nebo neřeší konflikty v týmu, což může vést k rozkolům a špatné pracovní atmosféře.
  9. Neschopnost přijímat zodpovědnost: Nehledá řešení a hledá viny mimo sebe, místo aby přijal zodpovědnost za situaci a hledal zlepšení.
  10. Nedostatečný rozvoj: Neposkytne členům týmu příležitosti k rozvoji jejich dovedností a kariérního růstu.

Správný manažer

by měl všechny tyto oblasti aktivně řešit a pracovat na jejich zlepšení, aby dokázal propojit efektivně a harmonicky výkon celého týmu.

Špatný manažer

nedokáže vidět své vlastní chyby, ale dokonale je vidí u svých podřízených, není ochoten si chybu přiznat, natož o ní komunikovat.

Chcete se vydat na cestu stát se dobrým manažerem vašeho týmu?

Přihlaste se na individuální mentoring.

Budeme trénovat, posilovat a rozvíjet vaše slabé stránky, zcela důvěrně a mezi 4 očima.

Naprosto individuálně budeme probírat vaše konkrétní situace z praxe a hledat cestu k jejich řešení, která rovnou budete provádět v praxi, ve vaší firmě. Už se těším na vaše zpětné vazby a obrovské pokroky.

Dobrý manažer vždy začíná a končí u sebe!

Cesta za dobrým manažerem vede tudy!

Setkání zdarma

Objednávka